Logistyka

W związku z dużą konkurencją na rynku logistyka stała się jednym z najbardziej strategicznych obszarów działalności każdej firmy. Aby obniżyć koszty i poprawić wyniki, przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się zlecać część lub całość swoich łańcuchów dostaw podmiotom zewnętrznym.

GLOGISTYK SP Z O.O. wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Zgodnie z wolą klienta przejmujemy na siebie obowiązki logistyczne. Dzięki temu nasi klienci mogą lepiej wykorzystywać własne zasoby rzeczowe, ludzkie, informacyjne czy finansowe i skupić się na swojej podstawowej działalności.

GLOGISTYK SP Z O.O. świadczy usługi logistyczne w oparciu o sieć placówek zlokalizowanych na terenie kraju. Poprzez zlecenie usług logistycznych GLOGISTYK SP Z O.O., klient koncentruje się na swojej działalności podstawowej. O rozwiązania logistyczne, kontrole towaru, udostępnienie i poszerzenie powierzchni magazynowych, monitorowanie i informowanie o pozycji ładunku zadbają nasi fachowcy. Korzyścią Klienta jest zaoszczędzony czas i obniżka kosztów transportu. Jesteśmy przygotowani organizacyjnie i kadrowo do otwierania nowych filii GLOGISTYK SP. Z O.O., w pobliżu miejsca działalności naszego klienta, jeśli rodzaj i charakter powierzonych nam zadań tego wymaga.

wstecz