Polityka prywatności strony www.glogistyk.pl
Korzystając ze strony www.glogistyk.pl akceptujecie Państwo zasady polityki prywatności, które prezentujemy poniżej. Firma Glogistyk sp z o.o. zarządzająca stroną www.glogistyk.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie, aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej.

Strona umożliwia skontaktowanie się z firmą Glogistyk sp z o.o. poprzez wypełnienie przygotowanego formularza kontaktowego. Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, które są używane przez firmę Glogistyk sp z o.o. do kontaktu z osobą przesyłającą formularz w celu odpowiedzi na zapytanie lub prośbę.

Strona www.glogistyk.pl zobowiązuje się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania danych osobowych swoich klientów innym podmiotom bez zgody klienta, chyba, że będzie wymagało tego obowiązujące prawo. Dane osobowe użytkowników traktowane są przez firmę Glogistyk sp z o.o. jako dane poufne. Każdy użytkownik witryny www.glogistyk.pl ma prawo do wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.

Dane osobowe podawane poprzez formularz kontaktowy są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883)

Firma Glogistyk sp z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Strona www.glogistyk.pl została przygotowana w oparciu o technologie, które służą minimalizowaniu ryzyka przechwycenia danych osobowych przez osoby trzecie.    "Dziękujemy wszystkim naszym klientom, że jesteście z nami, powierzacie nam coraz większą ilość przewozów i polecacie nas innym."

    - Zarząd Glogistyk Sp. z o.o.